När får jag svar från NFC?

Hur lång tid tar det att få svar från NFC? Det varierar givetvis beroende hur komplext ärende det handlar om och hur många ärenden som finns i kö, men hälften av NFC:s ärenden är klara på tolv dagar eller mindre.

Fakta om handläggningstider

Frågor och svar om handläggningstider


Se filmen: Vapnets väg genom NFC


Kriminalteknik och forensik

Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ett ständigt ökande antal ärenden till NFC. NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom:

  Brand

  Dna

  Dokument och urkundsförfalskning

  Droger, gifter och alkohol

  Fingeravtryck

  Informationsteknik

  Kemiska ämnen

  Spår och sammanpassningar

  Vapenundersökningar

Resultatvärdering - så fungerar det

Målet med forensiska undersökningar är att leverera undersökningsresultat som är enhetliga och lätta att förstå och satta i sitt rätta sammanhang, så att de i slutänden får korrekt bevisvärde.

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter.
 

Se vad vi gör i vardagen -
följ oss på instagram

  instagram

@nationelltforensisktcentrum