Undersökning av kniv

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter. I NFC ingår också de forensiska laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Biologi


  Dna-analyser på spår, salivprover från personer och de olika dna-registren.

 • Informationsteknik


  Handstilsjämförelser, dokument- och sedelundersökningar samt IT-undersökningar av data, mobiltelefoner, ljud, bild och foto.

 •  

 • Undersökningar av skospår, explosivämnen, glas, fiber, fingeravtryck, kulor, med mera.


 • Identifiering och analyser av narkotika, dopingpreparat, gifter samt alkohol.

 •  

 • Laboratoriet i Stockholm består av
  två stycken Fingergrupper samt
  Spår- och dokumentgruppen.


 • Laboratoriet i Göteborg består av
  Fingergruppen och
  Spår- och dokumentgruppen.

 •  

 • Laboratoriet i Malmö består av
  Fingergruppen och
  Spår- och dokumentgruppen.