Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum, tidigare SKL, blir den 1 januari 2015 en nationell avdelning inom den nya Polismyndigheten. I NFC ingår också Polisens forensiska laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Du kommer under december att finna både namnet SKL och NFC på sidorna med anledning av att vi uppdaterar dem inför årsskiftet.


  • Dna-analyser på spår, salivprover från personer och de olika dna-registren.


  • Handstilsjämförelser, dokument- och sedelundersökningar samt IT-undersökningar av data, mobiltelefoner, ljud, bild och foto.

  •  

  • Undersökningar av skospår, explosivämnen, glas, fiber, fingeravtryck, kulor, med mera.


  • Identifiering och analyser av narkotika, dopingpreparat, gifter samt alkohol.