Film: Så går en vapenundersökning till

Här visar vi hur en undersökning av vapen, kulor och patronhylsor går till. Vapnen har polisen beslagtagit på brottsplatser.


Läs tidningen Kriminalteknik

Framsida Kriminalteknik nr 1 - 2017Nu finns årets första nummer av tidningen Kriminalteknik. Läs om bland annat forensisk arkeologi och brandplatsundersökningar.
Tidningen finns som en PDF-fil här.

 

 


När får jag svar från NFC?

Hur lång tid tar det att få svar från NFC? Det varierar givetvis beroende hur komplext ärende det handlar om och hur många ärenden som finns i kö, men hälften av NFC:s ärenden är klara på tolv dagar eller mindre.

Fakta om handläggningstider

Frågor och svar om handläggningstider


Kriminalteknik och forensik

Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ett ständigt ökande antal ärenden till NFC. NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom:

  Brand

  Dna

  Dokument och urkundsförfalskning

  Droger, gifter och alkohol

  Fingeravtryck

  Informationsteknik

  Kemiska ämnen

  Spår och sammanpassningar

  Vapenundersökningar

Resultatvärdering - så fungerar det

Målet med forensiska undersökningar är att leverera undersökningsresultat som är enhetliga och lätta att förstå och satta i sitt rätta sammanhang, så att de i slutänden får korrekt bevisvärde.

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter.
 

Se vad vi gör i vardagen -
följ oss på instagram

  instagram

@nationelltforensisktcentrum