Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) är en nationell avdelning inom  Polismyndigheten. I NFC ingår också Polisens forensiska laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sidorna på webbplatsen kommer under 2015 att uppdateras och utvecklas utifrån den nya polisorganisationen, som gäller från den 1/1 2015.


  • Dna-analyser på spår, salivprover från personer och de olika dna-registren.


  • Handstilsjämförelser, dokument- och sedelundersökningar samt IT-undersökningar av data, mobiltelefoner, ljud, bild och foto.

  •  

  • Undersökningar av skospår, explosivämnen, glas, fiber, fingeravtryck, kulor, med mera.


  • Identifiering och analyser av narkotika, dopingpreparat, gifter samt alkohol.