NFC - nfc.polisen.se

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum, tidigare SKL, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. Om NFC.


 

3D-material från Drottninggatan

NFC har återskapat den misstänkta terroristens färdväg med lastbilen längs Drottninggatan i Stockholm. Det är första gången någonsin en 3D-modell av den här omfattningen används i en svensk rättegång för att rekonstruera ett händelseförlopp.

Se 3D-materialet från Drottninggatan.


Läs tidningen Kriminalteknik

I tidningen Kriminalteknik kan du läsa om forensisk verksamhet.

I senaste numret kan du bland annat läsa:

Så tränar experterna inför en CBRN-kris.

Trend bland kriminella att använda handgranater.

Militära vapen beslagtas allt mer i Sverige.

I terrorns spår: Möt kriminalteknikerna och forensikerna som jobbade på Drottninggatan.

Yrket: Forensiker inom spår.

Tidningen Kriminalteknik


 

Film: Så går en vapenundersökning till

Här visar vi hur en undersökning av vapen, kulor och patronhylsor går till. Vapnen har polisen beslagtagit på brottsplatser.

Så märker du skillnad på äkta och falska sedlar.

Så fungerar resultatvärdering

Målet med forensiska undersökningar är att leverera undersökningsresultat som är enhetliga och lätta att förstå och satta i sitt rätta sammanhang, så att de i slutänden får korrekt bevisvärde.

 

 

Följ NFC på Instagram
instagram

@nationelltforensisktcentrum