Undersökning av kniv

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter. I NFC ingår också de forensiska laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Biologi


  Dna-analyser på spår, salivprover från personer och de olika dna-registren.

 • Informationsteknik


  Handstilsjämförelser, dokument- och sedelundersökningar samt IT-undersökningar av data, mobiltelefoner, ljud, bild och foto.

 •  

 • Undersökningar av skospår, explosivämnen, glas, fiber, fingeravtryck, kulor, med mera.


 • Identifiering och analyser av narkotika, dopingpreparat, gifter samt alkohol.

 •  

 • Laboratoriet i Stockholm består av
  två stycken Fingergrupper samt
  Spår- och dokumentgruppen.


 • Laboratoriet i Göteborg består av
  Fingergruppen och
  Spår- och dokumentgruppen.

 •  

 • Laboratoriet i Malmö består av
  Fingergruppen och
  Spår- och dokumentgruppen.

Skurk, sjuk eller släkt – vem ska ha ditt DNA?

Läs rapporten från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Ricky Ansell, verksamhetsexpert vid NFC, skriver tillsammans med Marie Allen, professor vid Uppsala universitet, om existerande och nya spännande metoder som kan användas för att klara upp brott.

kriminalteknik.nu