Spårsäkring

Så fungerar resultatvärdering

Spektakulära brottsfall blir på NFC nedbantade till konkreta frågor: Kommer färgflagorna från den här bilen? Kommer blodet på kniven från denna person? NFC:s forensiker är rättsväsendets sakkunniga experter och bidrar med fakta. 
Målet med forensiska undersökningar är att leverera undersökningsresultat som är enhetliga och lätta att förstå och satta i sitt rätta sammanhang, så att de i slutänden får korrekt bevisvärde.


Se filmen: Vapnets väg genom NFC


Kriminalteknik och forensik

Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ett ständigt ökande antal ärenden till NFC. NFC genomför bland annat forensiska undersökningar inom:

  Brand

  Dna

  Dokument och urkundsförfalskning

  Droger, gifter och alkohol

  Fingeravtryck

  Informationsteknik

  Kemiska ämnen

  Spår och sammanpassningar

  Vapenundersökningar