Nationellt forensiskt centrum - NFC

Nationellt forensiskt centrum, tidigare SKL, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vårt uppdrag är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. Om NFC.


Läs tidningen Kriminalteknik

 

Framsida Kriminalteknik nr 1 - 2017I tidningen Kriminalteknik kan du läsa om forensisk verksamhet.

I senaste numret kan du bland annat läsa om hur brottsplatser dokumenteras i 3D, hur tankefel kan påverka brottsutredningar och hur NFC hanterar farliga droger.

Tidningen Kriminalteknik

 

 


 

Film: Så går en vapenundersökning till

Här visar vi hur en undersökning av vapen, kulor och patronhylsor går till. Vapnen har polisen beslagtagit på brottsplatser.