Anna-Lindh-utredningen

Särtryck urtidningen Kriminalteknik 3-2004 om de rent kriminaltekniska aspekterna av fallet.

Anna-Lindh-utredningen  (.pdf, 240 kilobyte)