Färdigställda provtagningssatser för tillvaratagande av biologiska spår avsedda för DNA-analys

Den i Sverige framtagna provtagningssatsen RAPE-kit som förenklat och standardiserat provtagning och aterialhantering efter sexualbrott, har nu fått en efterföljare i ett DNA-kit avsett för säkring av biologiska spår på brottsplats. BEVIS, 2001;3:9-12