Modifierad spårsäkringssats och rutiner i sexualbrottsärenden

”Provtagningssats efter sexualbrott” har modifierats efter samarbete mellan NCK, Nationellt Centrum för kvinnofrid i Uppsala och SKL, och byter namn till ”Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp”. Läs artikeln ur tidningen Kriminalteknik 3-4 2010.