"Omvänd" spårsäkring kan lösa sexualbrott

"Omvänd" spårsäkring kan lösa sexualbrott. Kriminalteknik 1999;3:6–7.