NCK och SKL lanserar Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp

Efter ett samarbetsprojekt mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala och SKL lanseras 1 januari 2011 en modifierad version av Nordkrims ”Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp”. Artikel ur tidningen Kriminalteknik 3-4 2010.