Ärendets väg genom NFC

Här beskriver vi förenklat och schematiskt hur handläggningsprocessen ser ut från att Polisens kriminaltekniker säkrar och tillvaratar spår på en brottsplats till NFC redovisar sina undersökningar i form av ett sakkunnigutlåtande.

Ärendets väg genom NFC  (.pdf, 4,4 megabyte)