Beställningskatalog

Här hittar du alla undersökningar som utförs vid laboratoriet. Vid begäran av undersökning ska en kod anges. Varje kod står för en bestämd undersökning.

Genom att välja den undersökning man önskar, behöver man i normalfallet endast ange en kod för att beskriva den undersökning som begärs.

Koderna är uppbyggda av en bokstav och två eller tre siffror. Bokstaven och första siffran står för huvudgrupp respektive undergrupp.

Katalogen innehåller koder till alla undersökningar som utförs. Den är uppställd med huvudgrupperna i bokstavsordning.

För varje material ska det anges en eller flera produktkoder och dessutom med vilka material det aktuella materialet ska jämföras.

Katalogen är uppdaterad 2018-04-27.

Beställningskatalog  (.pdf, 152 kilobyte)