Säkra förpackningar för kriminaltekniska spår

Rapporten beskriver hur olika typer av material ska förpackas och vilken förpackning som är lämplig att använda till de olika materialen.