NFC Rapport 2018:02 Årsrapport 2017 Dna-registerverksamheten

Rapporten beskriver verksamheten under året som gått (2017) samt redovisar utvecklingen för dna-registren

Författare: Anna Granlund