NFC rapport 2016:04 - Narkotikahalter i material från polisbeslag under 2016

En rapport om hur halterna varierar i narkotiskt material från beslag av amfetamin, heroin, kokain, cannabisharts och cannabisblomställningar, samt vilka gränserna är för speciellt låg, låg, hög och speciellt hög halt.