SKL Rapport 2013:01 Taktisk manual för brandundersökningar i Norden - nfc.polisen.se

SKL Rapport 2013:01 Taktisk manual för brandundersökningar i Norden

Manualen är avsedd som ett bidrag för att strukturera den brottsutredande undersökningen och att säkerställa hög kvalitet i samarbetet mellan den brottsutredande och den kriminaltekniska/forensiska undersökningen.