För jobbsökande

Här hittar du våra lediga tjänster och du kan också läsa om vad det innebär att arbeta inom forensik och kriminalteknik.

SKL

De senaste åren har antalet ärenden som kommer till NFC ökat kraftigt, samtidigt som ärendena generellt blir mer och mer komplexa. För att möta behovet är NFC mitt i en expansiv fas med ett stort antal nyrekryteringar.

Lediga tjänster

När det finns lediga tjänster lägger vi ut dem här.

Tjänsterna söker du på www.offentligajobb.se