Yrkesroller hos NFC

I en brottsutredning samarbetar ett stort antal personer med olika yrkesroller och specialistkunskaper. Här kan du läsa mer om de vanligaste yrkesrollerna.

Arbete med återskapande av information ur datorer.

Dokumentundersökare
NFC:s dokumentundersökare arbetar med att analysera om en handling är äkta eller falsk. Handlingarna kan bestå av tryckta källor som till exempel pass, sedlar  och körkort eller handskrivna dokument.

It-forensiker
IT-forensikerna vid NFC undersöker lagringsmedia och arbetar med att utveckla nya metoder och verktyg för att förbättra analysarbetet.

Forensiker
Forensikern arbetar med handläggning av ärenden inom ett avgränsat ämnesområde och har även ansvar för utvecklings- och förbättringsarbete.

Forensisk generalist
I uppdraget som generalist ingår att ta hand om stora ärenden, ofta vid grövre brott som mord, dråp eller rån.
Vid dessa brottstyper kan ärendena ofta bli komplexa.

Forensisk fotograf
Som forensisk fotograf på Polismyndigheten kliver fotografen förbi avspärrningarna och fotograferar brottsplatser och bevis.

Laboratoriebiträde
På NFC bistår laboratoriebiträden laboranterna i ärendeprocesser och hanterar materialet inför körningar i labbens extraktionsrobotar.

Laborant på droganalyssektionen
På droganalyssektionen har en laborant helhetsansvar för respektive ärende och följer materialen som ska undersökas. De gör inte alla undersökningar själva – men styr och samordnar processerna.

Kriminaltekniker
En kriminaltekniker är en medarbetare inom Polismyndigheten som har vidareutbildat sig och arbetar med brottsplatsundersökningar, framför allt vid grova brott.