Yrkesroller hos NFC

I en brottsutredning samarbetar ett stort antal personer med olika yrkesroller och specialistkunskaper. Här kan du läsa mer om de vanligaste yrkesrollerna.

Arbete med återskapande av information ur datorer.

It-forensiker
Att arbeta med it-undersökningar vid NFC innebär att undersöka lagringsmedia, men också att utveckla nya metoder och verktyg för att förbättra analysarbetet.

Forensiker
Forensikern arbetar med handläggning av ärenden inom ett avgränsat ämnesområde och har även ansvar för utvecklings- och förbättringsarbete. Det ingår många kontakter med uppdragsgivare för att bedöma vilka spår som ska undersökas och vilka analyser som ska göras.

Forensisk generalist
I uppdraget som generalist ingår att ta hand om stora ärenden, ofta gäller det grövre brott med omfattande material och undersökningar.
Generalister involveras i första hand när brottsrubriceringen är mord, dråp eller rån. Vid dessa brottstyper kan ärendena ofta bli komplexa.

Kriminaltekniker
Kriminaltekniker är poliser som har vidareutbildat sig och specialiserat sig på brottsplatsundersökningar. De är inte anställda vid NFC, utan arbetar i någon av Polismyndighetens regioner.