Om NFC

NFC ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet.

NFC:s huvuduppgift är undersökning och analys. Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ständigt ökande antal ärenden till NFC. Samtidigt ökar komplexiteten i flera ärenden.

NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping samt vid tre regionala laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid NFC finns sju sektioner:

Forensisk verksamhet

NFC:s huvuduppgift är att ha ansvar för en sammanhållen, enhetlig, kvalitetssäkrad forensisk process inom Polismyndigheten och att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol.

Forskning, utveckling, information, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår som en naturlig del i NFC:s verksamhet. Utöver det hanterar vi undersökningar för enskilda uppdragsgivare och fungerar som expertstöd.

Trovärdigt och opartiskt expertorgan

Våra forensiker är specialister inom sina respektive områden. De flesta har minst en akademisk grundutbildning vilken kompletterats med omfattande internutbildningar. Genom kompetenssäkring säkerställer vi att medarbetare på olika nivåer har rätt kompetens och behörighet för sina olika arbetsuppgifter.

De flesta av NFC:s undersökningar är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025 och enligt ISO/IEC 17020 för brandundersökningar.

Nyckelord inom den kriminaltekniska verksamheten är trovärdighet och opartiskhet. Sedan 1 januari 2015 har NFC ansvaret för all forensisk verksamhet inom Polismyndigheten. Det innebär en större möjlighet att nå målsättningen att skapa enade arbetssätt i hela verksamheten, från brottsplats till domstol.

 Kungen på besök på NFC, april 2016.


Kungen besökte NFC i april 2016 och fick bland annat lära sig hur NFC arbetar med fingeravtryck.