Tjänster

NFC utför främst undersökningar på uppdrag av rättsvårdande myndigheter, men får även uppdrag inom andra områden som från försäkringsbolag, banker, företag och i vissa fall enskilda privatpersoner.

Du kan begära forensisk undersökning genom att med hjälp av beställningskatalogen fylla i vår blankett: 

Begär forensisk undersökning

Om du vill begära dna-analys av jämförelseprov, drogundersökning eller handstilsundersökning ska du använda särskilda blanketter:

Dna-analys av jämförelseprov (FTA)

Drogundersökning

Handstilsundersökning

Konsultuppdrag

Uppdrag som NFC utför som extern konsultverksamhet debiteras enligt en fast timtaxa. Pris vid konsultuppdrag är 1 300 kr/timme exklusive moms. För vissa mer kostnadskrävande undersökningar tillkommer ytterligare kostnad för genomförda analyser.

Vi är mycket restriktiva till att utföra dna-undersökningar på uppdrag av privatpersoner. Vi tar exempelvis inga uppdrag som rör misstänkt otrohet. Alla släktskapsförfrågningar hänvisas till Rättsmedicinalverket.

Om du har ett ärende du vill ha undersökt på NFC, kontakta oss på telefon 010-562 80 00 för att diskutera din förfrågan. Om vi kan ta emot uppdraget så får du en offert där prisförslag tydligt anges. 

Läs mer om undersökning och analys på NFC.