Standardförfaranden och metoder

Standardförfaranden är grundpelare i en kvalitetssäkrad verksamhet och beskriver rutiner för hantering av material och ärende samt undersökningar.

I en ackrediterad verksamhet krävs styrning och kvalitet i hantering av alla moment och processer. Detta garanterar lika och rätt hantering och undersökning oavsett vem eller till vilken tidpunkt en undersökning genomförs.

Här hittar du både de gällande och tidigare förteckningar.

 
Välj vilket område du vill se metoder och standardförfaranden för i navigeringen till vänster.