Brandplatsundersökning

En del i det kriminaltekniska arbetet är att undersöka brandplatser. Tidningen Kriminalteknik hade en fotograf på plats när blivande kriminaltekniker utbildades i brandplatsundersökningar på övningsfältet i Revinge.

Bilderna är inte bara en dokumentation av ett delmoment i den kriminaltekniska grundutbildningen, utan också en spegling av den vardag som kriminaltekniker arbetar i.

Brandplatsundersökningar utförs av kriminaltekniker runt om i landet på motsvarande sätt som övriga brottsplatsundersökningar. De utgår från en undersökningsmetodik som de lär sig under kursen och som går ut på att göra tolkning av brandplatser, vilket är en del i utredningsarbetet.


NFC svarar för grundutbildningen och det är bland annat forensikerna Tobias
Wallentin och Rikard Jacobsson, NFC, som tillsammans med Per Ringqvist,
kriminaltekniker region Mitt, är lärare i kursen. Förutom blivande kriminaltekniker deltar även blivande brandutredare från Räddningstjänsten som kursdeltagare.

Utbildningen genomfördes under tre veckor i oktober–november 2016 på övningsfältet i Revinge, där det finns specialbyggda bodar där olika scenarier simuleras. Temat för året var ”Bränder i äldreboende” och miljöerna var anpassade därefter. När brandplatserna arrangeras inför kursen filmas
brandförloppet för att kursdeltagarna ska kunna få facit på vad som har hänt
på platsen.

Text: Niklas Boman
Foto: Jason Mellström, NFC

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik nummer 1/2017.