Chefsbyte på NFC – Lena övergår till forskningsstrategisk verksamhet

Genomförandekommittén beslutade att chefer i nationella ledningsgruppen skulle ha fyra år långa förordnanden och nu har rikspolischef Anders Thornberg haft dialog med cheferna. Lena Klasén övergår till forskningsstrategisk verksamhet på nationell nivå.

– Jag kommer inte att gå in i ett nytt förordnande som avdelningschef för Nationellt forensiskt centrum, utan ska stödja Anders Thornberg med att bygga en plattform för forskningsstrategisk verksamhet inom Polismyndigheten, säger Lena Klasén.

Det är en ny tillväxtfas i myndigheten och Anders Thornberg poängterar vikten av att öka polisens förmåga att förutsäga den långsiktiga utvecklingen i samhället och hur vi kan dra nytta av den snabba teknikutvecklingen för att bättre kunna möta framtida utmaningar. Lena Klasén har fått erbjudandet att skapa en plattform för, samt driva myndighetens strategiska och forskningsrelaterade frågor.

– Jag är stolt över att vara med om att bygga upp polisen, först som en del av genomförandekommittén och därefter som chef för NFC, med målsättningen att skapa enade arbetssätt i hela polisens forensiska verksamhet. Tillsammans har vi lagt grunden för en mer enhetlig och sammanhållen forensisk process inom Polismyndigheten. Jag kommer att sakna mina kollegor men ser fram emot nya samarbeten inom Polismyndigheten, säger Lena Klasén.

Rikspolischefen har beslutat att Jarl Holmström, går in som tillförordnad chef för NFC med start redan nu på måndag den 11 juni tills en permanent lösning finns.