Dna-analyser utförda i våldtäktsärenden

Det har florerat uppgifter i media om att NFC inte har levererat några dna-svar efter de fyra misstänkta våldtäkterna i Malmö, samt att ärendena inte har förtur hos NFC. Detta stämmer inte.

I de tre första fallen har preliminära resultat lämnats till utredningen inom några veckor från att materialet inkommit till NFC. Ytterligare analyser görs i några av fallen. I det fjärde ärendet har material just inkommit till NFC.

Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö, samt Stefan Johansson, chef för den forensiska sektionen i region Syd, är glada för den snabba hjälp som de fått i den pågående förundersökningen.

"Kritiken stämmer inte"

– Den senaste tidens kritik om långa handläggningstider hos NFC stämmer inte i de här ärendena. Det har funnits en stor vilja från NFC:s sida att göra undersökningarna så snabbt och bra som möjligt och när vi har önskat förtur för våra ärenden har vi fått det. De påbörjade arbetet inom några arbetsdagar och NFC:s personal jobbade extra på nyårsdagen, säger Stefan Johansson, chef för forensisk sektion i region Syd.

"Realistiska förväntningar"

NFC analyserar dna och tar fram dna-profiler som kan jämföras mot personer som misstänks i utredningen. Om ingen misstänkt finns eller dna-profilerna inte ger träff mot de misstänkta i det aktuella fallet jämförs de mot de nationella dna-registren. 

– Det gäller att ha realistiska förväntningar på vad en dna-analys kan resultera i. Att en dna-profil finns innebär inte att vi vet vilka gärningsmännen är, säger Lena Klasén, chef för NFC.  Saknas misstänkta i det specifika fallet återstår bara en sökning i dna-registren, och det är ju ett mycket begränsat antal personer som finns där.

8000 grova brott-ärenden

Något som ytterligare kan komplicera dna-undersökningar är när flera gärningsmän är inblandade. I de fall som dna från fler än två personer säkras från samma spår är det komplicerat att få resultat och stor risk att det inte går att få något resultat alls. Spårsäkring på allmänna platser och utomhus kan också vara svårt att lyckas med.

– Under 2017 hade vi över 8 000 ärenden rörande grova brott på NFC. Det är ett stort tryck men tack vare duktiga och engagerade medarbetare har vi ändå lyckats öka produktionen med 25 procent på två år, vilket jag är mycket nöjd med. Men tyvärr har ärendeinflödet ökat ännu mer, med 28 procent på två år. NFC behöver växa för att klara av att korta handläggningstiderna, konstaterar Lena Klasén.

Fyra misstänkta våldtäkter i Malmö

Söndagen den 12 november: En 16-årig flicka våldtas av flera män i samband med en fest i Segevång i Malmö.

Onsdagen den 15 november: En flicka våldtas av flera män vid Södervärn i Malmö.

Lördagen den 16 december: En 17-årig flicka våldtas på en lekplats i Sofielund i Malmö.

Fredagen den 29 december: En kvinna våldtas av flera män i ett bostadsområde i Högaholm i Malmö.

Alla fyra ärenden har efter kontakt med utredarna klassats som förtursärenden.

Med hänsyn till utredningsarbetet lämnas inga detaljerade uppgifter om respektive ärende/undersökning.

 

Fakta: De svenska DNA-registren

De svenska dna-registren innehåller cirka 200 000 dna-profiler. Enligt svensk lag får registren endast innehålla dna-profiler från personer som har dömts till brott med strängare straff än böter, personer som är misstänkta för brott som kan ge fängelse i straffskalan eller personer som har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom samt även okända dna-profiler från brottsplatser. Dna-registren gallras när en person inte längre är misstänkt eller när en dömd och straffad person inte längre finns i belastningsregistret.