Faktafel i Expressen-artikel

I en artikel påstår Expressen att NFC ”väljer bort brotten som drabbar flest” och att ”NFC lägger ned ärenden”. Artikeln är baserad på faktafel och missuppfattningar. NFC har inte befogenhet att lägga ned ärenden, det har endast förundersökningsledare.

NFC får ofta kritik för långa handläggningstider och frågor från beslutsfattare och journalister om vilka åtgärder vi vidtar för att komma tillrätta med problemet. Det balansprojekt som Expressen skriver om i sin artikel är en av de åtgärder som vi initierat för att kunna korta handläggningstiderna. Att skriva att NFC ”fuskar” utan att bemöda sig om korrekta fakta är oseriöst.
Att kritisera NFC för att lägga ned ärenden är inte korrekt, då NFC inte har någon befogenhet att lägga ned ärenden. Vad NFC däremot gjort i balansprojektet är att kontakta uppdragsgivaren för att kontrollera om ärendet fortfarande är aktuellt. Vid dessa kontakter har det visat sig att 25 % av ärendena i balansprojektet var nedlagda av förundersökningsledaren, och då ska NFC heller inte utföra undersökningar i ärendena. Om vi lägger tid på att utföra undersökningar i nedlagda ärenden så blir tillgängliga resurser för aktuella ärenden mindre.

Välutbildade handläggare

Expressen kritiserar också att ”De undersökande momenten utförs av handläggare som fortfarande är under utbildning och har kort erfarenhet”.
De som anställs som forensiker på NFC har oftast universitetsexamen på minst masternivå. När de blir anställda utbildas de internt under två års tid. Under tiden som de utbildas internt börjar de arbeta med olika moment och uppnår olika behörigheter under hela utbildningstiden. I balansprojektet arbetade både mycket erfarna handläggare och handläggare under upplärning som efter genomförande av olika utbildningsmoment fått gradvis utökad behörighet. Utökad behörighet har erhållits efter 1,5 års arbete på NFC och intensivutbildning inom fingeravtryck.

Mängdbrott har prioriterats i projektet

Expressen skriver även att mängdbrott nedprioriteras i projektet. Det är en ren missuppfattning. Tvärtom har detta projekt gjort att mängdbrotten prioriterats upp, då balansen mestadels bestått av mängdbrott. Förtursärendena på NFC ökar hela tiden, det handlar om grova brott som mord, våldtäkter och mordförsök. Handläggningstiderna för mängdbrott riskerar därför att bli orimligt långa. Därför har NFC en särskild kö för mängdbrott som ett pilotprojekt tillsammans med region Öst som gör att vi vid digitala fingeravtryck kan leverera svar på en fingeravtrycksidentifiering inom fem arbetsdagar. För dna-undersökningar har NFC en särskild grupp som arbetar enbart med mängdbrott, för att inte få orimliga handläggningstider.
Expressen skriver även att projektet inte varit transparent gentemot polis och åklagare. Projektets arbetssätt har förankrats inom utredningsverksamheten och Åklagarmyndigheten. Redovisningen av de ärenden som hanterats enligt projektets rutiner förseddes med en skriftlig information så att alla uppdragsgivare var medvetna om hur deras ärende hade hanterats. Där framgick också att det fanns möjlighet att begära komplettering enligt ordinarie handläggningsrutiner. Men det har bara nyttjats i enstaka fall. Inom hela rättsväsendet finns önskemål om att NFC:s arbete ska gå snabbare. Idag har vi cirka 1500 ärenden i balans. Utan det här projektet skulle vi troligtvis legat någonstans mellan 3000 och 3500 ärenden, med tanke på inflödet av ärenden.

Träffsäkrare it-stöd

Det framförs även oklar kritik mot det it-stöd som används vid fingeravtrycksidentifiering. Expressen skriver bland annat: ”En sökalgoritm bestämmer vilka de fem träffkandidaterna ska bli. Matchningen mellan ett säkrat avtryck och misstänkt person kan dock hamna längre ner på träfflistan än så.”
NFC använder sig av ett välrenommerat it-system, AFIS-systemet (Automated Fingerprint Identification System). Det används för fingeravtrycksidentifiering över hela världen. Studier visar att mer än 99 procent av träffarna hamnar inom de fem första träffarna. Tid är också en viktig faktor i mängdbrott, då förövarna kan hinna begå nya brott eller lämna landet. Vi använder oss av samma algoritm vare sig man har fem eller 30 kandidater och vare sig vi arbetar i ett projekt eller i ordinarie verksamhet.
Expressens reporter Federico Moreno säger i ett teve-inslag att NFC i balansprojektet har gjort ett sämre arbete än vad man normalt hade gjort. Anders Åström, chef på Kemi- och tekniksektionen, som ansvarar för projektet vänder sig emot den formuleringen.
– Tvärtom har vi arbetat mer effektivt genom digitalisering, dagens it-stöd har blivit oerhört träffsäkra och förbättrats väsentligt. Handläggarna har under projektet avslutat mer än 30 ärenden per person och vecka, vilket är mycket bra.

Saco kommenterar

I Expressens artikel citeras från en partskommentar från Saco, men Sacos styrelse har inte intervjuats av Expressen. Saco önskar därför kommentera partskommentaren:
– Den partskommentar som Saco-föreningen vid NFC formulerat och som det hämtas olika citat ur i Expressen-artikeln beskriver det vi kunde se under våren 2017. Den beskriver farhågor och risker Saco-föreningen hade och kunde se i samband med den MBL-förhandling som genomfördes då. Inget konstigt i det, kommenterar Nils Hydén, Saco-föreningen vid NFC. Den typen av dialoger och olika uppfattningar som Expressen nu har fokuserat på ska finnas i en verksamhet som ständigt utvecklas, och hör också till vardagen här vid NFC. Det är dock olyckligt att det vi framfört tidigare ska vinklas så att vi blir slagträ i en debatt vi inte deltar i. Diskussioner och brytningar av åsikter för vi dessutom bäst internt i verksamheten, det är bäst både för medarbetare som för verksamheten.

Fakta om balansprojektet

I januari 2017 fanns en kö av gamla ärenden inom fingeravtrycksidentifiering – cirka 2500 ärenden som inte var påbörjade och som kommit in före november 2016. Inga av dessa hade förtur. Genom att digitalisera och effektivisera arbetet i ett projekt är nu hela kön av gamla ärenden borta.
När projektperioden under hösten var avklarad hade 1800 ärenden slutförts och resterande 700 ärenden hade återkallats efter kontakt med uppdragsgivaren. Handläggarna hade under projektet avslutat mer än 30 ärenden per person och vecka. Detta gör att NFC har goda förhoppningar om att kunna korta handläggningstiderna inom fingeravtrycksidentifiering.

 

Publicerad: 2018-02-06