NFC hjälper FN i utredning om attacker med kemiska vapen

För första gången har FN kunnat slå fast vilka som ligger bakom attacker med kemiska vapen i Syrien. Detta har skett med hjälp av NFC. "Forensiken kan bidra med mycket i den här typen av utredningsverksamhet", kommenterar ärendeansvarig vid NFC.

FN och OPCW:s rapport om skuldfrågan för upprepade attacker med kemiska vapen i konflikten i Syrien sedan 2014 är nu klar. NFC har i samarbete med FOI bidragit i de forensiska undersökningarna. Rapporten konstaterar att den syriska regimen är ansvarig för minst två attacker med kemiska vapen och att Daesh är ansvarigt för minst en sådan attack. Det är första gången som man kunna klargöra skuldfrågan vid en attack med kemiska vapen i Syrien.
– Jag välkomnar rapporten som Sverige har bidragit till, dels ekonomiskt och dels tekniskt, genom analyser utförda av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Umeå och Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) i Linköping, kommenterar utrikesminister Margot Wallström

Forensiska undersökningar har gett stöd åt information som källor har uppgivit för FN.
– Vi fick ett uppdrag att göra forensiska undersökningar till den här rapporten. I samråd med FN kom vi fram till vad NFC kunde bidra med. Vi gjorde en stor arbetsinsats under sommaren och kom långt i vår undersökning och uppdragsgivaren blev nöjd, berättar ärendeansvarig på NFC.

FN har också visat sin uppskattning, Ban Ki Moon, FN:s generalsekreterare, har personligen tackat NFC för ett gott samarbete.
– Vi är tacksamma att personalen ställt upp och arbetat på sommaren med en så här viktig fråga, säger Lena Klasén, avdelningschef vid NFC.  Vi är glada att vi kan bidra med vår kompetens för att utveckla undersökningarna i svårutredda fall.

Mer om rapporten från FN: Joint Investigative Mechanism Presents Its Third Report to Security Council