För jobbsökande

Här hittar du våra lediga tjänster och du kan också läsa om vad det innebär att arbeta inom forensik och kriminalteknik.

SKL

De senaste åren har antalet ärenden som kommer till NFC ökat kraftigt, samtidigt som ärendena generellt blir mer och mer komplexa. För att möta behovet är NFC mitt i en expansiv fas med ett stort antal nyrekryteringar.

Yrkesroller

Läs mer om hur det är att jobba inom NFC:s verksamhet eller som kriminaltekniker på sidan yrkesroller.

Exjobb

Läs mer om att göra examensarbete på NFC.

Lediga tjänster

Här nedanför publiceras de tjänster som är lediga just nu på Nationellt forensiskt centrum.