Examensarbete hos NFC

De personer som gör sitt examensarbete hos oss är i slutskedet av sin utbildning på högskola eller universitet. NFC har mycket begränsade möjligheter att ta emot examensarbetare.

Vi har ingen möjlighet att handleda kortare arbeten än motsvarande 15 högskolepoäng. Här presenterar vi aktuella erbjudanden om exjobb inom olika områden. 

 • Hastighetsmätning i videomaterial

  2017-11-17: Är du intresserad av att utveckla metoder för hastighetsmätning i videomaterial? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

 • Objektföljning och datainsamling från video

  2017-11-17: Är du intresserad av att utveckla metoder för objektföljning och datainsamling från video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbmöjligheter inom området.

 • Äkthetsundersökning av video

  2017-11-17: Är du intresserad av att kartlägga, implementera och utveckla metoder för äkthetsundersökning av video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

 • Statistiska modeller för detektion av video

  2017-11-17: Är du intresserad av att bidra till utvecklingen av nya metoder för robust detektion av video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.