Jobba på NFC

NFC är en nationell avdelning inom Polisen. Vår huvuduppgift är att som expertorgan utföra kriminaltekniska undersökningar i brottmål. Bland våra cirka 450 anställda finns många olika yrkeskategorier representerade.

Sökning av fingeravtryck

Vid NFC arbetar specialister inom olika ämnesområden med att genomföra forensiska undersökningar. Vi har medarbetare med specialistområden inom till exempel fingeravtryck, dna, miljöbrott, narkotika, förfalskade dokument, it eller vapen. De flesta har minst någon form av akademisk grundutbildning. Därefter sker vidareutbildning inom NFC för utbildning till yrkesroller som exempelvis forensiker eller generalister.

Medarbetarna vid NFC är inte poliser eller kriminaltekniker.

Den som vill bli forensiker och arbeta på NFC med analyser och undersökningar i främst laboratoriemiljö bör ha en akademisk grundutbildning inom sitt arbetsområde.

Forensikern har vanligtvis en grundutbildning inom it, kemi eller biologi, men det finns även andra utbildningar representerade på NFC. Här finns exempelvis kemister, biologer, biomedicinska analytiker, civilingenjörer, fonetiker, vapenexperter, brandexperter och it-experter för att nämna några.