Jobba på NFC

NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Vår huvuduppgift är att som expertorgan utföra kriminaltekniska undersökningar i brottmål. Bland våra cirka 500 anställda finns många olika yrkeskategorier representerade.

Sökning av fingeravtryck

På NFC arbetar specialister inom olika ämnesområden med att genomföra forensiska undersökningar. Vi har medarbetare med specialistområden inom till exempel fingeravtryck, dna, narkotika, dokument, miljöbrott, it eller vapen. Alla nyanställda genomgår en internutbildning som anpassas utifrån den aktuella tjänsten.

Majoriteten av medarbetarna på NFC har akademisk utbildning inom områden som till exempel kemi, it eller biologi. Flera medarbetare är utbildade poliser och kriminaltekniker.

Den som vill bli forensiker och arbeta på NFC med analyser och undersökningar i främst laboratoriemiljö bör ha en akademisk grundutbildning inom sitt arbetsområde.

Forensikern har vanligtvis en grundutbildning inom it, kemi eller biologi, men det finns även andra utbildningar representerade på NFC. Här finns exempelvis kemister, biologer, biomedicinska analytiker, civilingenjörer, fonetiker, vapenexperter, brandexperter och it-experter för att nämna några.