Gruppchef till förvaltningsrätt 2 vid rättsenhet Mitt

Organisation
Rättsavdelningen
Län
Stockholms län
Utlysningsdatum
2017-07-10 11:00
Sista ansökningsdatum
2017-08-11 23:59
Referensnummer
C14449/2017

Vi söker dig som vill arbeta som chef för gruppen förvaltningsrätt 2 och som brinner för ledarskap och juridik samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom en av Sveriges största myndigheter.

Beskrivning av arbetsplatsen

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Avdelningen är organiserad i tre processenheter (rättsligt styrning och stöd, förvaltningsrätt och informationsförvaltning) samt sju regionala rättsenheter och ett kansli.

Vid rättsenhet Mitt arbetar för närvarande sammanlagt fem grupper inom områdena rättstillämpning, förvaltningsrätt och informationsförvaltning. Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen förvaltningsrätt 2 och som brinner för ledarskap och juridik samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom en av Sveriges största myndigheter.

Arbetsuppgifter

Gruppen ansvarar för handläggning av förvaltningsrättsärenden (vapen, tillstånd, parkeringsärenden, djur m.m.). Arbetet inom gruppen innebär bland annat att göra juridiska bedömningar, att upprätta underrättelser och fatta beslut i förekommande ärenden, inhämta yttranden från andra myndigheter, inspektionsverksamhet m.m. Även fysisk hantering av vapen såsom att ta emot vapen, värdera vapen och transportera vapen ingår i gruppens uppgifter. 

Det geografiska ansvarsområdet för gruppen omfattar Uppsala län. Du kommer vara placerad i Uppsala och det kan förekomma resor för att träffa en del av dina medarbetare. 

Som chef för förvaltningsrätt 2 vid rättsenhet Mitt:

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för gruppens resultat
- tillsammans med dina medarbetare driva verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till engagemang, samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ingå i rättsenhetens ledningsgrupp
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- fatta beslut i förvaltningsrättsliga ärenden

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för förvaltningsrätt 2 vid rättsenhet Mitt:

har du
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- körkort B
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. 
- meriterande är akademisk examen inom juridik

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Anders Ternström, Rättschef, tfn 010-567 673 97. Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare

Fackliga företrädare för SACO-S, Kent Svärd tfn 010-56 34 211; Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10; Fackförbundet ST, Johan Gertz, tfn 010-567 70 92; SEKO Polisen, Karna Tillheden tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidare anställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placeringsort Uppsala
– Resor förekommer i anställningen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via chefsrekrytering@polisen.se

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2017!

Sök jobbet


Ansökan sker via Polisens webbaserade rekryteringsverktyg