Verksamhetsutvecklare till Utvecklingscentrum i Mitt, Nationella Operativa avdelningen

Organisation
polisregion Mitt
Län
Stockholms län
Utlysningsdatum
2017-06-21 09:30
Sista ansökningsdatum
2017-07-28 23:59
Referensnummer
Ref.nr 61/17

Beskrivning av arbetsplatsen

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.
Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen ska bestå av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli, sju utvecklingscentrum samt ekobrottskansliet.

Utvecklingscentrum ska leda och styra det strategiska utvecklingsarbetet via en nationell utvecklingsstrategi. Det innebär ett ansvar för att samordna och prioritera utvecklingsbehoven inom Polismyndigheten avseende metodutveckling och utrustning. Utvecklingscentrum ska också kunna kravställa utbildning och upphandling.

Utvecklingscentrumen ansvarar för uppföljning, förvaltning och utveckling inom sina verksamhetsområden. UC ska också stödja kärnverksamheten med metoder och förbättringsarbete samt upprätthålla en grundförvaltning för varje verksamhetsområde i syfte att behålla användbarheten för införda metoder och utrustning och bistå kärnverksamheten i tolknings- och tillämpningsfrågor.

Utvecklingscentrum Mitt är placerat i Uppsala och har utvecklingsansvaret för följande områden:
• Barn och ungdomar
• Hedersrelaterad brottslighet
• Trafik

Arbetsuppgifter

Verksamhetsområdet avser den brottslighet som begås mot och av barn och ungdomar, liksom det förebyggande arbete som syftar till att förhindra denna brottslighet. Verksamhetsområdet förutsätter samverkan mellan flera myndigheter och organisationer. Arbetet innebär att planera aktiviteter som innehåller metoder och andra nyheter t.ex implementering av ny lagstiftning Du ska tillsammans med andra kollegor hålla dig uppdaterad  inom verksamhetsområdet och ha nära kontakt med linjeverksamheten för att kunna fånga upp och bedöma förbättringar och behov.
Du ska företräda Polismyndigheten i olika regeringsuppdrag, Statens offentliga utredningar och andra myndighetsgemensamma uppdrag. Verksamhetsområdets främsta kontakter är med Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen.
Även delta i nätverk med andra organisationer, myndigheter och universitet för att kunna bedriva uppföljning och omvärldsbevakning, såväl inom Sverige som internationellt, inom verksamhetsområdet. Resor förkommer både inom Sverige och utomlands.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdet Barn och Unga.
  • Akademisk examen eller motsvarande erfarenhet inom verksamhetsområdet som arbetsgivaren anser relevant.
  • Erfarenhet av projektledning och förändringsarbete.
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
  • God förmåga att tala inför grupp.
  • God analytisk och strategisk förmåga och förmåga till helhetssyn.


MERITERANDE

Det är meriterande om du har:

  • Kunskap och erfarenhet om Polisens kärnverksamhet
  • Erfarenhet från andra myndigheter.

 

PERSONLIGA EGENSKAPER

Då vi är en organisation i förändring vill vi att du är flexibel, tycker om utveckling och har förmågan att skapa goda relationer över organisatoriska gränser och mellan människor. Du är driven och noggrann, strukturerad och har helhetssyn. Ha förmåga att arbeta självständigt med gott omdöme. Då en stor del av arbetet präglas av samarbete och kontakter både internt och externt kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Kontaktpersoner

Rekryterande chef: Polismästaren Maria Lönegård, tfn 010-563 50 45 eller tf enhetschef kommissarien Erling Andersson, tfn 010-561 36 68

Facklig företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92;
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: Förtroendearbetstid.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningen kräver svenskt medborgarskap

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med registrator.kansli@polisen.se.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 juli 2017. Vi tar endast emot bilagor i pdf- och doc-format.
Skicka din ansökan via e-post: registrator.kansli@polisen.se
Märk din ansökan med ref.nr 61/17 i mailets ärendemening.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Varmt välkommen med din ansökan!