Nationellt forensiskt centrum (NFC) söker chef till gruppen för fingeravtrycksframkallning i Linköping

Organisation
Polismyndigheten
Län
Östergötland
Utlysningsdatum
2018-08-17 13:29
Sista ansökningsdatum
2018-09-20 23:59
Referensnummer
A410.545/2018

Är du nyfiken på forensiskt arbete?

Beskrivning av arbetsplatsen

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är sammanlagt cirka 500 personer.

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.  NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området.  Idag består NFC av sju sektioner med verksamhet inom områden som informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik, samt ett kansli.

Arbetsuppgifter

NFC söker ytterligare en gruppchef
till gruppen fingeravtrycksframkallning vid Kemi- och tekniksektionen NFC vid labo-ratoriet i Linköping. Gruppen består idag av 20 forensiker och laboranter som arbe-tar med att framkalla latenta fingeravtryck på olika föremål som tas tillvara på brottsplatser men ska nu delas i två grupper.  I ärendeverksamheten används ett flertal olika kemiska och fysikaliska framkallningsmetoder. Gruppen har ett stort och ökande inflöde av ärenden och utvecklar och optimerar kontinuerligt sin ärendeverksamhet.   Verksamhetsutveckling, FoU och utbildning för olika intressenter inom rättsväsendet utförs av gruppen liksom att utvärdera och redovisa erhållna resultat till uppdragsgivare.

Som chef för gruppen
ska du

- ha personalansvar
- ansvara för ledning, planering och uppföljning av verksamheten
- driva förändrings- och utvecklingsarbete med dina medarbetare
- företräda myndigheten externt gentemot berörda intressenter och internt i rollen som arbetsgivare
- ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
- samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
- rapportera direkt till sektionschefen och ingå i sektionens ledningsgrupp
- samverka med den andra fingergruppens gruppchef för att gemensamt ut-veckla verksamheten

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
- för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på mas-ter/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner lik-värdig
- minst 1 års dokumenterad aktuell erfarenhet av chefs- och ledarskap
- erfarenhet av att leda projekt
- erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

besitter du
- förmåga att skapa en tydlig målbild och uppnå resultat i balans med verk-samhetens krav på effektivitet och kvalitet
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring
- förmåga att kommunicera med medarbetare och medborgare
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra sam-hällsaktörer

Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Erfarenhet av att framgångsrikt driva förändringsarbete är meriterande. Men även förmåga att utveckla personal och skapa bra gruppdynamik och ett positivt arbets-klimat ses som värdefullt. 

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Anders Åström,
sektionschef 010-56 282 12.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare

För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.

 

Övrig information

- Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
- Arbetsort: Linköping
- Arbetstid: Förtroendearbetstid
- Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställning som handläggare med funktionen chef med 4-års chefsförordnande

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.

Ansökan
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyn-digheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan senast 20 september 2018 i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med diarienummer:  A410.545/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt  30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 september 2018!