Forensisk generalist

I generalistuppdraget ingår att ta hand om stora ärenden vilka oftast rör grova brott med en stor mängd material och undersökningar. Den typ av brott som i första hand bemannas med generalister är mord, dråp och rån, ärendetyper som kan bli komplexa.

Vid undersökning av material i samband med seriebrottslighet, eller där flera polisdistrikt är involverade, kan en generalist också komma till nytta.

Då en generalist blir inkopplad är det ofta ett sådant brott att ärendet även är massmedialt uppmärksammat.

Generalisten har mycket kontakt både med handläggarna på laboratoriet och med uppdragsgivare. Generalisterna vid NFC turas om att ha jour då de även kan nås utanför arbetstid.