Forensiker

Forensikern arbetar med ärendehandläggning inom sitt ämnesområde och har även ansvar för utvecklings- och förbättringsarbetet. Det ingår många kontakter med uppdragsgivare för att bedöma vilka spår som ska undersökas och vilka analyser som ska göras.

För att bli forensiker inom NFC tar det cirka två år för en nyanställd högskoleutbildad person. Större delen av dessa år ägnas åt den ämnesspecifika delen av utbildningen.