Alkohol och droger

Vid NFC identifieras och analyseras olika typer av narkotika- och dopningsbeslag, liksom gifter och illegal alkohol för att ta reda på vilken den verksamma substansen är.

Tabletter

En viktig del i arbetet med droganalyser är också identifiering av okända substanser. Det kan till exempel röra sig om så kallade designerdroger där strukturen i en narkotikaklassad drog modifierats för att kringgå lagen.

NFC kalibrerar även polisens portabla bevisinstrument för alkoholutandningsprov (PBA).

Läs mer om alkoholutandning och droganalys via länkarna i menyn.