Alkohol och droger

Vid NFC identifieras och analyseras olika typer av narkotika- och dopningsbeslag, liksom gifter och illegal alkohol för att ta reda på vilken den verksamma substansen är.

Tabletter

En viktig del i arbetet med droganalyser är också att identifiera okända substanser. Det kan till exempel gälla så kallade designerdroger där strukturen i en narkotikaklassad drog har modifierats för att kringgå lagen.

NFC kalibrerar polisens portabla bevisinstrument för alkoholutandningsprov, PBA.

Läs mer om alkoholutandning och droganalys.