DNA-registerstatistik

Klicka på diagrammet för förstoring

Diagrammet visar utvecklingen av antalet dna-profiler i spårregistret, utredningsregistret och dna-registret under de senaste två åren.

 

   
Klicka på diagrammet för förstoring

Diagrammet visar antalet träffar, uppdelat per halvår.

Observera att diagrammet endast redovisar registerträffar. Träffar som fås inom den vanliga manuella ärendehanteringen, dvs. när en angiven person i ett ärende kan kopplas till ett brottsplatsspår i samma ärende, räknas inte som registerträff. Dna-spår som träffat mot person läggs inte heller in i spårregistret.