Kemi och teknik

Den klassiska kriminaltekniken blir aldrig omodern. Vid Kemi- och teknikenheten utförs främst olika typer av jämförelser, exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skospår, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor.

Se filmen: Vapnets väg genom NFC.

Ofta används jämförelsemikroskop där två spår kan jämföras sida vid sida. Förutom jämförelser av olika slag utförs bland annat följande undersökningar vid Kemi- och teknikenheten: fiberplastfusioner, vapenundersökningar och fingeravtryck. Vapengruppen svarar bland annat på tekniska frågeställningar vid undersökningar av skjutvapen som tillvaratagits i brottsliga sammanhang.

NFC arbetar inte bara med att lösa brott, utan även i många sammanhang brottsförebyggande. Ett exempel är framtagning av sedelskyddsfärg. Färgen finns i ampuller som förvaras tillsammans med sedlarna. Om exempelvis en värdetransport eller bankbox utsätts för åverkan utlöses färgampullerna och färgar in sedlarna. Området utvecklas ständigt för att öka säkerheten och spårbarheten, det vill säga möjligheten att avgöra från vilken penningtransport de infärgade sedlarna härrör.