Kemi och teknik

Traditionella kriminaltekniska metoder blir aldrig omoderna. Inom kemi och teknik utförs olika typer av jämförelser, till exempel av fingeravtryck, fibrer, skospår, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor.

Ofta används jämförelsemikroskop där två spår kan jämföras sida vid sida. Förutom jämförelser av olika slag utförs bland annat följande undersökningar vid Kemi- och tekniksektionen: fiberplastfusioner, vapenundersökningar och fingeravtryck. Vapengruppen svarar bland annat på tekniska frågeställningar vid undersökningar av skjutvapen som tillvaratagits i brottsliga sammanhang.

NFC arbetar inte bara med att lösa brott, utan även i många sammanhang brottsförebyggande. Ett exempel är framtagning av sedelskyddsfärg. Färgen finns i ampuller som förvaras tillsammans med sedlarna. Om exempelvis en värdetransport eller bankbox utsätts för åverkan utlöses färgampullerna och färgar in sedlarna. Området utvecklas ständigt för att öka säkerheten och spårbarheten, det vill säga möjligheten att avgöra från vilken penningtransport de infärgade sedlarna härrör.

Film: Så går en vapenundersökning till

Här visar vi hur en undersökning av vapen, kulor och patronhylsor går till. Vapnen har polisen beslagtagit på brottsplatser.