Fingeravtrycksframkallning med pulver

Fingeravtrycksgruppen på Kemi och teknikenheten på SKL har tagit fram en metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulver.

Framkallning av fingeravtryck med magnetpulver

På släta ytor och på ytor med struktur fungerar magnetpulver bra. Tester bör dock göras innan framkallningen eftersom det varierar stort hur olika fingeravtryck framkallas. Vid mycket svaga fingeravtryck lämpar sig aluminiumpulver bättre. För svaga avtryck på vykort och trä med matt lack är magneta att föredra. För mer information kontakta Svante Lagman, 010-56 282 64.