Fler artiklar om spårsäkring av sexualbrott

Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp anpassas till PUST
Ur Kriminalteknik nr 3 2013.

Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp.
BEVIS, 2010;4:8-9.

Sexualbrottsärenden på SKL.
Kriminalteknik 2008;4: 12-16.

Läkares säkring av bevis efter sexualbrott viktig del i rättsprocessen
Läkartidningen 2008;105 (9) 634-637:

Med fokus misstänkt gärningsman; ett komplement till kriminalteknisk undersökning av våldtäktsoffret och brottsplatsen.
BEVIS, 2002;1:12-14.

Färdigställda provtagningssatser för tillvaratagande av biologiska spår avsedda för DNA-analys.
BEVIS, 2001;3:9-12.

The rape case investigation: Experiences with standardised sexual assault kits in Sweden.
Problems of Forensic Sciences, 2000;44:85-98.

"Omvänd" spårsäkring kan lösa sexualbrott.
Kriminalteknik 1999;3:6-7.

Läkares spårsäkring efter sexbrott förbättrad
Läkartidningen, 1999;96:4219-4220:

Viktig uppgift för läkare att säkra spår efter sexbrott


Grövre brottslighet och användning av DNA-analyser bakom högre kvalitetskrav. Läkartidningen, 1998;95(42):4626-4631: 

Proven från våldtäktsoffren: 20 procent ofullständigt tagna
Kriminalteknik 1997;3:4.

Särtryck. ”Rape-kit”.
Kriminalteknik 2007