Historia

På 1930-talet var polisen i Sverige till övervägande del kommunal. i Stockholm fanns sedan 1921 en centralbyrå för förvaring, registrering och klassificering av fingeravtryck. Vid stockholmspolisen fanns också en signalementsbyrå med utrustning för fotografering av förbrytare, brottsplatser, förfalskade handlingar med mera. Här utfördes även enklare kriminaltekniska undersökningar.

En växande kriminalitet ökade behovet av en central enhet som kunde bistå landets poliser med kriminaltekniska undersökningar. 1939 skapades Statens kriminaltekniska anstalt, SKA, en instiution som förenade laboratorieverksamhet med de verksamheter som fanns vid centralbyrån för fingeravtryck och Stockholmspolisens signalementsbyrå. Harry Söderman, även känd som revolver-Harry, blev SKA:s förste föreståndare.

Söderman avgick på egen begäran 1953. Den som i Södermans frånvaro i hög grad kom att sätta sin prägel på det dagliga arbetet vid SKA, och den som betytt mest för den kriminaltekniska laboratorieverksamheten, var Nils Landin. Han ville frigöra laboratoriet från polis och åklagare och låg bakom många av de idéer som så småningom skulle resultera i bildandet av SKL.

SKL heter idag Nationellt forensiskt centrum - NFC

Från den 1 januari 2015 blev SKL, en nationell avdelning inom den nya Polismyndigheten. Namnet är Nationellt forensiskt centrum - NFC och har huvudkontor i Linköping. I NFC igår också laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
NFC utför motsvarande uppgifter som SKL hade innan, men har dessutom ett utökat ansvar för den forensiska processen i hela Polismyndigheten.

Uppgiften innebär huvudansvaret för en sammanhållen forensisk process, vilket bland annat innebär utveckling och tillämpning av vetenskapliga metoder på frågeställningar inom området.

Nationellt forensiskt centrum ansvarar för att styra, samordna och följa upp forensisk verksamhet.

En lång historia av eldsjälar

 • Andreas Maehly

  Andreas Maehly, även kallad "professorn", är en av SKL:s tidigare chefer och den förste ordinarie på professuren.

 • Harry Söderman

  Harry Söderman, även kallad "Revolver-Harry", var chef för SKA, Statens Kriminaltekniska Anstalt, under åren 1939-1953.

 • Nils Landin

  Nils Landin är den person som har betytt mest för den kriminaltekniska laboratorieverksamheten.

 • Otto Wendel

  Otto Wendel, även kallad "Polisen", var en legendarisk brottsplatsundersökare.