Nyhetsarkiv - nfc.polisen.se

Nyhetsarkiv

 • Dna-analyser utförda i våldtäktsärenden i Malmö

  2018-01-05: Det har florerat uppgifter i media om att NFC inte har levererat några dna-svar efter de fyra misstänkta våldtäkterna i Malmö, samt att ärendena inte har förtur hos NFC. Detta stämmer inte.

 • RMV och NFC – med huden som skiljelinje

  2018-01-04: Rättspsykiatriska utredningar, rättsmedicinska obduktioner, faderskaps- och släktskapsutredningar, rättskemiska undersökningar och identifieringar av döda människor via dna eller tandkort.

 • NFC får större lokaler i Linköping

  2017-12-13: NFC expanderar i Linköping – klart med större lokaler.

 • "Vi är något på spåren"

  2017-12-08: Den tekniska bevisningen blir allt viktigare i brottsutredningar. För att ge möjlighet till effektiva och rättsäkra utredningar ställs höga krav på polisens kriminaltekniker. I december examineras ett tjugotal nya kriminaltekniker på polisens utbildning.

 • Svenskt Prüm-dna-utbyte har utökats med ytterligare tre länder

  2017-11-02: Under hösten har Sverige blivit ”Prüm-operativ” inom dna-området med Frankrike, Belgien och Danmark. Det gör att vi kan söka dna-profiler i varandras respektive dna-register som ger oss nya möjligheter att lösa både inhemska och gränsöverskridande brott.

 • Tioårigt samarbete har gett resultat

  2017-10-09: I mars 2007 inledde dåvarande SKL ett samarbete med avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet. Målen var att förbättra dna-analysen av smutsiga prover och att utveckla förenklade metoder för att utvinna dna från brottsplatsspår.

 • Önskan att få fast den skyldige kan leda till tankefel

  2017-09-18: För att inte svämmas över av intryck gör hjärnan förenklingar. Det kan i värsta fall leda till kognitiv bias, som betyder ungefär mentala snedsteg. Det kan påverka både vittnesmål, rättegångar och forensiska undersökningar.

 • "Framtidens forensik är digital"

  2017-09-14: It-forensiken i framtiden kanske inte fokuserar på mobiltelefoner och datorer, utan på bilar och intelligenta hem. Sex framstående forskare besökte NFC i början av september och de var eniga om att framtidens forensik är digital.

 • "Körkort är inte en säker id-handling"

  2017-09-07: Ett svenskt körkort är idag också en godkänd identitetshandling. Praktiskt, ja. Men det underlättar även för de kriminella. – Körkortets långa giltighetstid gör dem tacksamma att förfalska, säger Helene Andersson på NFC.

 • Så kan brottsplatser dokumenteras i 3D

  2017-09-04: 3D-avbildning kan komma att användas för att visualisera och dokumentera brottsplatser och appar ska kunna stödja intressenter i hela utredningsprocessen från brottsplats till dess att den kan komma att visas i domstol.