Nyhetsarkiv

 • Svenskt Prüm-dna-utbyte har utökats med ytterligare tre länder

  2017-11-02: Under hösten har Sverige blivit ”Prüm-operativ” inom dna-området med Frankrike, Belgien och Danmark. Det gör att vi kan söka dna-profiler i varandras respektive dna-register som ger oss nya möjligheter att lösa både inhemska och gränsöverskridande brott.

 • Tioårigt samarbete har gett resultat

  2017-10-09: I mars 2007 inledde dåvarande SKL ett samarbete med avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet. Målen var att förbättra dna-analysen av smutsiga prover och att utveckla förenklade metoder för att utvinna dna från brottsplatsspår.

 • Önskan att få fast den skyldige kan leda till tankefel

  2017-09-18: För att inte svämmas över av intryck gör hjärnan förenklingar. Det kan i värsta fall leda till kognitiv bias, som betyder ungefär mentala snedsteg. Det kan påverka både vittnesmål, rättegångar och forensiska undersökningar.

 • "Framtidens forensik är digital"

  2017-09-14: It-forensiken i framtiden kanske inte fokuserar på mobiltelefoner och datorer, utan på bilar och intelligenta hem. Sex framstående forskare besökte NFC i början av september och de var eniga om att framtidens forensik är digital.

 • "Körkort är inte en säker id-handling"

  2017-09-07: Ett svenskt körkort är idag också en godkänd identitetshandling. Praktiskt, ja. Men det underlättar även för de kriminella. – Körkortets långa giltighetstid gör dem tacksamma att förfalska, säger Helene Andersson på NFC.

 • Så kan brottsplatser dokumenteras i 3D

  2017-09-04: 3D-avbildning kan komma att användas för att visualisera och dokumentera brottsplatser och appar ska kunna stödja intressenter i hela utredningsprocessen från brottsplats till dess att den kan komma att visas i domstol.

 • Så hanteras farliga droger på NFC

  2017-08-31: Fentanyl och andra högpotenta droger blir allt vanligare bland dem som undersöks på NFC. Tydliga rutiner säkerställer en trygg och tillförlitlig undersökning. – Vi hanterar allt som om det vore riktigt farligt, säger Anna Zackrisson på NFC.

 • Forensisk arkeologi - vad är det?

  2017-08-10: Precis som arkeologen arbetar kriminalteknikern med att förstå och förklara vad som hänt på en plats och kunna dokumentera och redogöra för detta. Vilka kopplingar finns mellan kriminalteknik och arkeologi?

 • Bilder på händer kan knyta misstänkt till brott

  2017-08-01: Ökad bildkvalitet och högre upplösning på kameror har öppnat möjligheten för en ny typ av forensiskt samarbete mellan bild- och fingeravtrycksgruppen på NFC. Genom bilder på händer har personer kunnat identifieras.

 • Brandplatsundersökning

  2017-07-24: En del i det kriminaltekniska arbetet är att undersöka brandplatser. Tidningen Kriminalteknik hade en fotograf på plats när blivande kriminaltekniker utbildades i brandplatsundersökningar på övningsfältet i Revinge.