Nyhetsarkiv

 • Den forensiska processen

  2016-11-23: NFC har fått uppdraget att utveckla den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten. Projektet ”Den forensiska processen” där ”Harmonisering av ämnesområden” utgör ett delprogram med syfte att harmonisera arbetssättet inom den forensiska verksamheten.

 • Harmoniserade arbetsmetoder ska ge bättre krishantering

  2016-11-22: Flera svenska myndigheter är involverade i ett projekt som ska öka myndigheternas förmåga att snabbt, säkert och effektivt analysera dna vid olika krissituationer. NFC leder projektet.

 • Prüm-sökningar av dna-profiler i EU

  2016-11-21: Syftet och målet med Prümrådsbeslutet, att alla länder i EU automatiskt ska söka bland annat sina dna-profiler mot varandras dna-register, håller långsamt på att uppfyllas.

 • Brottsfall där dna spelat en avgörande roll

  2016-11-19: Dna har många gånger spelat en avgörande roll i brottsfall genom historien.

 • Förfinad dna-teknik i kampen mot brottsligheten

  2016-11-18: Det är nu 25 år sedan vi gjorde den första dna-analysen i Sverige. Mycket har hänt sedan dess och tekniken har utvecklats. Den dna-mängd som krävdes 1991 var cirka 1000 gånger större än den mängd som behövs idag.

 • NFC hjälper FN i utredning om attacker med kemiska vapen

  2016-11-17: För första gången har FN kunnat slå fast vilka som ligger bakom attacker med kemiska vapen i Syrien. Detta har skett med hjälp av NFC. "Forensiken kan bidra med mycket i den här typen av utredningsverksamhet", kommenterar ärendeansvarig vid NFC.

 • Prüm Dna-utbyte med Ungern och Portugal

  2016-11-16: I juni började Sverige söka dna-profiler mot ytterligare två länder, Ungern och Portugal. Sverige söker därmed dna mot totalt 14 länder.

 • Resultatvärdering ger rättssäkra resultat

  2016-10-12: NFC bjöd in teveprogrammet Brottsplats Sverige på ett besök, efter ett inslag i programmet där vår metod för resultatvärdering ifrågasattes. På plats kunde vi visa vår verksamhet och förklara hur vår resultatvärdering går till.

 • Ny teknik revolutionerar brottsplatsundersökningar

  2016-10-11: Besöka brottsplatser virtuellt och rekonstruera händelseförlopp. Nu testas en ny 3D–teknik hos nationellt forensiskt centrum, NFC.

 • Åtgärder för att korta handläggningstider vid NFC

  2016-10-07: Nationellt forensiskt centrum (NFC) arbetar fortlöpande med att korta handläggningstiderna för alla typer av ärenden. Samtidigt ökar antalet ärenden som kommer in till NFC kontinuerligt och det finns ingen tendens till att ökningstakten skulle plana ut.