Nyhetsarkiv

 • Kulor och hylsor avslöjar kopplingar mellan skjutningar

  2017-04-11: Tolv skjutningar under fyra års tid. Vapengruppen vid NFC har kunnat knyta ett och samma vapen till skjutningarna – utan att ha själva vapnet. Genom att undersöka kulor och hylsor har vapnet kunnat kopplas samman med en rad olika brott runt Stockholm.

 • Blodet kan ge händelsekedja i mordutredning

  2017-01-05: Blodbildsanalys kan ge viktig information till mordutredningar om tidsförlopp och hur skador uppstått. Pernilla Norberg i Borås är en av polisens fem kriminaltekniker som genom vidareutbildning har förstärkt kompetens inom ämnesområdet blodbildsanalys

 • Tändsatspartiklar – små partiklar som kan göra stor skillnad

  2017-01-03: Ibland är det de små detaljerna som gör skillnaden, så är det till exempel med tändsatspartiklar. De är bara någon mikrometer stora (små), men kan vara avgörande för att visa om en person nyligen haft något med skjutvapen att göra.

 • Äkta eller falsk?

  2017-01-03: Känn, vicka och jämför. Så skiljer du äkta sedlar och id-handlingar från falska kopior.

 • Lena Klasén invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

  2016-11-25: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in tjugo nya ledamöter. En av dessa var NFC:s avdelningschef Lena Klasén.

 • Färre sexualbrottsärenden till NFC

  2016-11-25: Andelen sexualbrottsmisstänkta som topsas har minskat de senaste åren, en trend som även gäller övriga brott. Det visar en ny rapport av Ricky Ansell och Therese Hasselqvist vid biologisektionen.

 • Analys av droger i feta matriser

  2016-11-24: Utöver det vanliga flödet av pulver, tabletter, kapslar, trippar och växtmaterial till Droganalyssektionen vid NFC kommer ibland narkotika och hälsofarliga varor dolt i komplexa livsmedelsmatriser – kakor, muffins, fudge, smör- eller oljeextrakt osv.

 • Den forensiska processen

  2016-11-23: NFC har fått uppdraget att utveckla den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten. Projektet ”Den forensiska processen” där ”Harmonisering av ämnesområden” utgör ett delprogram med syfte att harmonisera arbetssättet inom den forensiska verksamheten.

 • Harmoniserade arbetsmetoder ska ge bättre krishantering

  2016-11-22: Flera svenska myndigheter är involverade i ett projekt som ska öka myndigheternas förmåga att snabbt, säkert och effektivt analysera dna vid olika krissituationer. NFC leder projektet.

 • Prüm-sökningar av dna-profiler i EU

  2016-11-21: Syftet och målet med Prümrådsbeslutet, att alla länder i EU automatiskt ska söka bland annat sina dna-profiler mot varandras dna-register, håller långsamt på att uppfyllas.