Biologisektionen

Vid Biologisektionen genomförs dna-analyser av biologiska spår från brottsplats eller på tillvaratagna bevismaterial. Dna-analyser genomförs även på ett stort antal salivtopsningar från personer. Vid sektionen hanteras de svenska dna-registren.

Biologsektionen har 90 tillsvidareanställda (aug 2016).

Sektionens chef är Robert Kronqvist, robert.kronqvist@polisen.se

NFC handlägger omkring 15.000 dna-ärenden per år med undersökningsmaterial från brottsplatser. Runt 6.500 av dessa rör grova brott.

Sektionen hanterar de svenska dna-registren som innehåller dna-profiler från cirka 150.000 dömda brottslingar och misstänkta samt över 30.000 dna-profiler från olösta brott.

4700 matchningar rapporterades från den nationella DNA-databasen 2015.

Det dagliga arbetet vid NFC:s Biologisektion innebär i huvudsak hantering av spår eller tillvaratagna material från brottsplatser och prov från personer involverade i brott.

När utgångsmaterialet är tillvarataget material från brottsplatser söker vi efter biologiska spår och dna från möjliga gärningsmän eller brottsoffer. Det kan vara ett mycket komplicerat och tidsödande arbete. I arbetet ingår att med forensisk kompetens eftersöka spår och säkra dem, samt att utföra bedömningar och värderingar av spårfynd och de analysresultat som erhålls. De undersökningsärenden som kommer till Biologisektionen delas inledningsvis in i volymbrott (såsom inbrott, stöld och skadegörelse) och grova brott (såsom mord, rån, våldtäkt och misshandel). 

Vad gör vi på Biologisektionen? Här kan du läsa mer om vår verksamhet.