Kemi- och tekniksektionen

Vid Kemi- och tekniksektionen utförs främst olika typer av jämförelser, exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skoavtryck, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor.

Kemi- och tekniksektionen har 93 tillsvidareanställda (1 augusti 2016)

Antal ärenden per år: 6000 (2015)

Sektionen arbetar även brottsförebyggande genom framtagning av sedelskyddsfärg.

Polisens bevisinstrument för alkoholutandningsprov kalibreras på sektionen.

Förutom jämförelser av olika slag utförs bland annat följande undersökningar vid Kemi- och teknikenheten:

  • Fiberplastfusioner
  • Vapenundersökningar
  • Fingeravtryck.

Vapengruppen svarar bland annat på tekniska frågeställningar vid undersökningar av skjutvapen som tillvaratagits i brottsliga sammanhang.  

Fingeravtryck är kanske den mest klassiska tekniken inom kriminalteknik. I dagsläget använder vi omkring 15 olika framkallningsmetoder för fingeravtryck vid NFC och metoderna väljs och kombineras beroende på vilket material som ska undersökas.

Läs mer om vår Kemi- och tekniksektionens verksamhet