Kemi- och tekniksektionen

Vid Kemi- och tekniksektionen utförs främst olika typer av jämförelser, exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skospår, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor. Ofta används jämförelsemikroskop där två spår kan jämföras sida vid sida.

Kemi- och tekniksektionen har 93 tillsvidareanställda (1 augusti 2016)

Antal ärenden per år: 6000 (2015)

Sektionen arbetar även brottsförebyggande genom framtagning av sedelskyddsfärg.

Polisens bevisinstrument för alkoholutandningsprov kalibreras på sektionen.

Förutom jämförelser av olika slag utförs bland annat följande undersökningar vid Kemi- och teknikenheten:

  • Fiberplastfusioner
  • Vapenundersökningar
  • Fingeravtryck.

Vapengruppen svarar bland annat på tekniska frågeställningar vid undersökningar av skjutvapen som tillvaratagits i brottsliga sammanhang.  

Fingeravtryck är kanske den mest klassiska tekniken inom kriminalteknik. I dagsläget använder vi närmare 20 olika framkallningsmetoder för fingeravtryck vid NFC och metoderna väljs och kombineras beroende på vilket material som ska undersökas.

Läs mer om vår Kemi- och tekniksektionens verksamhet