Informationstekniksektionen

Vid Informationstekniksektionen arbetar vi med informationsbärare av alla typer, från undersökningar av handstil, dokument och sedlar till tekniska undersökningar av data, ljud och bild.

Sektionens chef är Peter Bergström, peter.bergstrom@polisen.se

Informationstekniksektionen har  47 tillsvidareanställda (1 augusti 2016)

Antal ärenden per år: 2191 (2015)

Här undersöks informationsbärare av alla typer, från undersökningar av handstil, dokument och sedlar till tekniska undersökningar av data, ljud och bild.


Dokumentanalys
I dokumentanalysgruppen gäller undersökningar ofta frågeställningen om en handling är äkta eller falsk. Allt från tryckta produkter som pass, id-kort, körkort och sedlar till handskrivet material undersöks. När det gäller handstilsundersökningar är många uppdragsgivare privata.

Vår djupa kunskap inom området medför att vi i brottsförebyggande syfte deltar vid framtagandet av nya persondokument. I vårt arbete krävs referenssamlingar för jämförande undersökningar, och NFC underhåller i dag stora referenssamlingar avseende bland annat sedlar, körkort och pass.

Informationsteknik

Vårt uppdrag när det gäller informationsteknik är att utveckla nya metoder och verktyg till Polismyndigheten för att förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra analysarbetet som utförs lokalt.

Vi bistår med undersökningar i udda och komplexa ärenden där det krävs specialutrustning och ett nära samarbete mellan forensiker och andra experter. NFC har en samlad kompetens inom det it-forensiska område som innefattar data, bild, video, ljud, elektronik och mobiltelefoni.

Läs mer om vår verksamhet inom informationsteknik