Press

Presskontakter för Nationellt forensiskt centrum.

 

 

Kontaktpersoner:
Lena Klasén, chef Nationellt forensiskt centrum - NFC
Liselotte Nielsen Sundberg, biträdande chef
Susanne Karlsson, kommunikatör

Presstelefon: 010-562 80 55
E-post: registrator.NFC@polisen.se

Har du pressfrågor av icke-akut karaktär?
Kontakta i så fall kommunikatör Susanne Karlsson via e-post: susanne-b.karlsson@polisen.se

Gäller dina frågor obduktion eller medicinska åldersbedömningar? Kontakta då Rättsmedicinalverket som ansvarar för obduktioner och rättsmedicin.