Pressinbjudan: Forensiskt jubileum 12/11 2014 kl. 12.30

Vi firar att det i år är 75 år sedan Statens kriminaltekniska anstalt, SKA, bildades och 50 år sedan tillkomsten av Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL i samband med förstatligandet av svensk Polis.

Teknisk bevisning är ett allt viktigare inslag för rättssäkerheten. Den forensiska verksamheten har därför utvecklats under åren i motsvarande omfattning. En ny milstolpe för kriminalteknik och forensik i Sverige sätts den 1 januari 2015 då Nationellt forensiskt centrum, NFC, bildas och
blir en nationell avdelning inom den nya Polismyndigheten.

Den 12 november uppmärksammar vi detta genom att anordna ett kombinerat jubileum och nystartsfirande från kl. 12.30 i konferensrum Generalen på Brigadens konferenscentrum (Brigadgatan 17).

Kl. 13.00 kommer Tore Olsson, laboratoriechef SKL, att tala tillsammans med inbjuden gästtalare Bengt Svensson, rikspolischef, och Lena Klasén, tillträdande chef för Nationellt forensiskt centrum.

Efter talen finns det möjlighet att ställa frågor till Tore Olsson.

För mer information är du välkommen att kontakta: Sabine Rütten, informationsansvarig, Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL, tel. 010-562 80 02.

Välkomna!