Studiebesök för rättsväsendet

Studiebesöksguider
Våra studebesöksguider.

Med anledning av omorganisationen inom Polismyndigheten och personalbrist har vi för närvarande ingen möjlighet att ta emot studiebesök.