Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbetet vid NFC har som syfte att öka det forensiska kunnandet och utveckla förbättrade forensiska metoder. Det innefattar metod-, verksamhets- och kvalitetsutveckling inom flera ämnesområden.

NFC är en kunskapsintensiv organisation som verkar i ett ämnesfält i ständig förändring. Kontinuerlig utvärdering och utveckling av arbetsmetoder och organisation är en förutsättning för effektivitet och optimal kvalitet i den forensiska verksamheten.

Forskningens syfte är att tillföra ny kunskap. Utveckling är att införa kända kunskaper, metoder eller verktyg som inte tidigare har använts.

NFC:s forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar samtliga sektioner inom NFC, oavsett ämnesområde. Det inkluderar såväl interna projekt som samarbetsprojekt med externa parter.

Forskning och utveckling bedrivs integrerat eller i nära anslutning till övrig verksamhet vid NFC och ingår som en naturlig del i verksamhets- och budgetplaneringen. Omfattningen på FoU-projekten kan variera från någon veckas arbetstid till projekt som löper över flera år. Utvecklingsarbete kan även behövas i direkt anslutning till ett ärende. Det är viktigt att följa upp hur resultaten kommer verksamheten till godo.

Vi har FoU-samarbete med bland annat Lunds universitet kring dna, Chalmers tekniska högskola, Statens veterinärmedicinska anstalt och universitetet i Lausanne kring resultatvärdering, samt med FOI Umeå kring CBRNE-frågor.  

Exempel på ett FoU-projekt:

Kameran som kan identifiera blodspår

Skulle det gå att använda en hyperspektralkamera för att identifiera blodspår direkt på brottsplatser? Går det i så fall att skilja blod från andra ämnen som kan ge liknande fläckar? Det försöker NFC ta reda på i experiment tillsammans med FOI.