Internationellt samarbete

För oss på NFC är internationellt arbete en del av vardagen. Laboratoriet deltar i flera internationella nätverk och samarbetsprojekt och tar regelbundet emot studiebesök från andra länder.

Här pågår det internationella arbetet både inom de operativa och inom de icke-operativa delarna av verksamheten. Exempel på operativa ärenden vi utför åt andra länder är handstilsundersökningar, klassificering av narkotika och kontroll av utandningsinstrument.

Den icke-operativa verksamheten består främst av samarbetsgrupper, huvudsakligen inom ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). Varje expertarbetsgrupp består av experter inom ett särskilt område. Vi arbetar bland annat med att utbyta information och erfarenheter, kvalitetssäkring och utveckling av standarder, forskningssamarbete, kvalitetstester (färdighetsprov), utreder utbildningsbehov och utvecklar ”Best Practice Manuals”.

Det internationella arbetet bidrar till att skapa nätverk och till att polisutredningar i olika länder kan göras på ett mer enhetligt sätt.

Kompetenssäkring

NFC är drivande när det gäller kvalitets- och kompetenssäkringsfrågor och vi har fått både nationell och internationell uppmärksamhet för vårt kompetenssäkringssystem KUB. 

ENFSI

European Network of Forensic Science Institutes grundades 1995 och är ett europeiskt nätverk för forensisiska institut. Målsättningen är att garantera att kvaliteten på forensiska undersökningar och att de håller världsklass.  

Mer om ENFSI

Prümfördraget

Prümfördraget är en överenskommelse om fördjupat samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. 

Mer om prümfördraget