Elimineringsdatabas för dna

Enligt lagen 2014:400 får Polismyndigheten föra register över dna-profiler i en elimineringsdatabas i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska dna-verksamheten.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar vid dna-analyser och hanteringen av dna-spår. Endast särskilda tjänstemän vid NFC får genomföra sökningar i och ha tillgång till uppgifterna i elimineringsdatabasen.

Den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar vid Nationellt forensiskt centrum, vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och som lokal brottsplatsundersökare är skyldig att lämna prov till elimineringsdatabasen.

Även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för DNA-analys, såsom lokalvårdare och servicetekniker samt leverantörer av förbrukningsmaterial, blir också skyldiga att lämna dna-prov till elimineringsdatabasen.

Läs mer:

Lag om elimineringsdatabas (pdf, nytt fönster)

Förordning om elimineringsdatabas (pdf, nytt fönster)