Undersökning och analys

Våra kunder finns främst inom rättsväsendet, men vi utför även undersökningar åt försäkringsbolag, banker, företag och i vissa fall åt enskilda privatpersoner.

Fiberundersökning

Vi utför oljeanalyser åt Kustbevakningen och Migrationsverket är en stor kund när det gäller äkthetsundersökningar av identitetshandlingar och andra dokument.

Spektakulära brottsfall blir hos oss nedbantade till konkreta frågor: Vilket ämne är detta? Kommer färgflagorna från den här bilen? Kommer blodet på kniven från denna person? Och så vidare. Även Palmekulorna blir för oss primärt bara kulor. Kulor med sina speciella spår, som passar till ett visst vapen. Stämmer? Stämmer inte? Det är frågor vi alltid ställs inför. Ett positivt svar är lika mycket värt för oss som ett negativt. Hos oss är det sakfrågan det gäller. Såväl försvarsadvokater, åklagare som enskilda kan ha förtroende för oss. Vi är rättsväsendets sakkunniga experter och bidrar med fakta.

Ett sakkunnigutlåtande från NFC består inte enbart av de sifferdata som framkommit vid analyser och undersökningar, utan innehåller även värderingar där vi utifrån kunskap och erfarenhet satt in den tekniska bevisningen i sitt sammanhang. Forensisk vetenskap är ett sammanfattande begrepp för de vetenskaper som används inom kriminaltekniska undersökningar. De personer vid NFC som har behörighet att avge sakkunnigutlåtanden genomgår regelbundet omfattande internutbildningar och certifieringar. Vår bedömning i ett sakkunnigutlåtande är formulerad med den styrka och den precision som är möjlig för den aktuella frågeställningen och de gällande förutsättningarna.

 

Se filmen: Vapnets väg genom NFC