Begär forensisk undersökning

För varje material ska en eller flera beställningskoder anges och det ska även anges med vilka material det aktuella materialet ska jämföras.

Genom att läsa i vår beställningskatalog och välja undersökning behövs i normalfallet endast en kod anges för att beskriva den undersökning som begärs. Katalogen är uppställd med huvudgrupperna i bokstavsordning och katalogen har ett sökordsregister.

Varje kod står för en bestämd undersökning. Koderna är oftast uppbyggda av tre tecken - en bokstav och två siffror. Bokstaven och första siffran står för huvudgrupp respektive undergrupp.

Så här gör du för att fylla i beställningsblanketten

Högerklicka på länken nedan och välj "spara länk som" för att spara ned blankettformuläret på din dator. Därefter kan du öppna och fylla i det i Acrobat Reader som vanligt. 


Beställningsblankett för begäran om forensisk undersökning

Vid begäran av narkotikaundersökning eller jämförelse av dna ska särskilda blanketter användas.

Vid begäran om handstilsundersökning behöver du inte fylla i något formulär.